Rolesets - splutter

splutter

splutter.01 - splutter (manner of speaking)

SPLUTTER-V NOTES: hand-checked by Kevin (from splutter.01-v)

Aliases:

splutter (v.)

Roles:

ARG0-PAG: agent, splutterer
ARG1-PPT: utterance, spluttered about what
ARG2-GOL: spluttered to whom, recipient

splutter-v: Quotative, Regular usage

" You used my trick pen "ARG1
sheARG0
splutteredrel
.